1. Polska 46 lotów
2. Niemcy 8 lotów
3. Norwegia 8 lotów
4. Hiszpania 6 lotów
5. Portugalia 6 lotów
6. Grecja 4 loty
7. Szwecja 4 loty
8. Wielka Brytania 4 loty
9. Węgry 4 loty
10. Belgia 2 loty
11. Cypr 2 loty
12. Czechy 2 loty
13. Estonia 2 loty
14. Francja 2 loty
15. Gambia 2 loty
16. Holandia 2 loty
17. Szwajcaria 2 loty
18. Włochy 2 loty